ДЕСТИНАЦИИ
АЛБАНИЯ
БЪЛГАРИЯ
ГЪРЦИЯ
ТУРЦИЯ
LAST MINUTE оферти
Почивка Великден
Септемврийски Празници
Автобусни Екскурзии

Общи условия


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАХТЕ С УСЛОВИЯТА НА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Записване, резервации, документи:
1.1. Записването е възможно по телефон, факс, електронна поща, в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или чрез негови представители Турагенти в страната. Резервацията се счита валидна само след сключване на Договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, внасяне на депозит и представяне на лични документи. Договорът може да бъде подписан или собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място – в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, или чрез свой упълномощен представител, или с електронен подпис при записване по телефон и електронна поща, а ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава такъв може да потвърди след получаването на Договора по имейл запознаването с условията по Договора чрез обратен имейл ДО ТУРОПЕРАТОРА с маркер "Приемам общите условия, съдържанието на договора за туристически пакет и приложенията към него".
1.2. При записване, за сключване на Договор за туристически пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи данни по лична карта или международен паспорт: номер, валидност и място на издаване на личния документ, ЕГН, трите имена на кирилица и латиница, адрес и телефон (желателно и електронен адрес)
1.2.1 Необходими документи за пътуване, издадени в съответствие със законите на Република България: за всички туристи по програми, които включват държави извън ЕС, с изключение на държавите: Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
1.2.2. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2.3. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, се изисква и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
1.2.4. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия – нотариално заверена декларация, преведена на хърватски или на английски език.
1.3. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
1.4. Виза – виж т. 4.
1.5. Договор за туристически пакет – сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.6. Ваучер за туристически пакет (издава се от туроператора) – издава се в два екземпляра, освен когато е в електронен вид, след заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.
1.7. Настаняването в автобуса при автобусните екскурзии се осъществява според реда на записване.
При неизпълнение на условията по т. 1.1. – 1.2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. Цени, срокове и начини на плащане:
2.1. Цените за всяка програма, неразделна част от договора, включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/.
2.2. Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията. Обявените цени са в сила при сключване на договор най-късно до 31 декември за всяка календарна година.
2.3. В цената на туристическия пакет са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво, разходи свързани с ползването на услуги по договора, в това число летищни, пристанищни и др.такси, хотелиерски, екскурзоводски услуги, спрямо валутния курс на лева към USD, GBP, CHF, RUB и EUR или други валути.
2.4. При цените за деца и младежи, формулировката дете/ младеж + 1 или 2-ма възрастни означава дете/ младеж с 1 или съответно 2-ма възрастни в стая. Формулировката „цена за трети възрастен” означава цена за възрастен, настанен на трето легло с други двама възрастни в стая.
2.5. Цените на организираните екскурзии са пакетни и са изработени при следния курс: един щатски долар = 1.7624900000 лева, едно евро = 1.9558300000 лева, една рубла = 0.0283600000 лева и една британска лира = 2.2973800000 лева.
2.6. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в точка 2.3., а така също и валутния курс обявен в точка 2.5., общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение (намаление) следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената (увеличение, намаление) е от изключителната компетентност на Организатора.
2.7. При необходимост от значителна промяна на цените Организаторът се задължава да запазва интересите на Потребителя, като последният има право и на намаление на цената на пътуване при хипотезата на чл. 87 ал. 6 от ЗТ, а организаторът има право да увеличи цената на пътуване, в случай че настъпят предвидените за това условия, но при спазване на разпоредбите на чл. 87 о т ЗТ във връзка с чл. 88 ал. 2, 3 и 6 о т ЗТ.
2.8. В случай на "стопанска непоносимост" - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването организаторът възстановява на потребителя заплатената от него цена в лева.
2.9. Цената не може да се увеличава двадесет дни преди началната дата на пътуването.
2.10. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.
2.11. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА: „Албатрос-59“ ООД Първа Инвестиционна Банка – ПИБ; IBAN BG04FINV91501015286444; BIC FINVBGSF
2.12. Разсрочено плащане
Посочените по-долу условия за разсрочено плащане са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго. Туроператорът се освобождава от отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин автоматично прекратява договора проявявайки недобросъвестност при изпълнение на своите задължения, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, респ. туристите.
2.5.1. За самолетни екскурзии и почивки: авансово плащане: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 50% от стойността на екскурзията и се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за организирано пътуване. Крайно плащане до 30 дни преди датата на заминаване!
2.5.2. Разсрочено плащане за програми с автобус е възможно на две вноски: депозит в размер на 30% от стойността на избраната от Вас програма; втора вноска до пълния размер на програмата – най-късно до 14 дни преди датата на отпътуване.
2.5.3. При записване за програми с автобус, чийто период на пътуване включва празнични дни (Великден, 1 май, 6 май, 24 май, 6 и 22 септември, Коледа и Нова година) са в сила следните условия за плащане: депозит в размер на 40% от стойността на избраната от Вас програма – най-късно до 3 дни от потвърждаване на резервацията; втора вноска до пълния размер на програмата – най-късно до 17 дни преди датата на отпътуване.
2.5.4. Резервация се потвърждава при внасяне на депозит и се препотвърждава окончателно до 24 ч. след внасяне на първоначалната вноска и подписване на договора.
2.13. Цените са валидни при минимум 35 туристи, освен ако в приложената програма не е упоменато друго.
2.14. Цените за всеки туристически пакет включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно.
2.15. Цените за всеки туристически пакет не включват входни музейни такси, билети за корабчета, билети за градски транспорт, лични разходи и това, което не е описано изрично в програмата в точка „включва”.
2.16. Когато има намаления и отстъпки от пакетната цена те задължително са упоменати в програмата. Когато не са обявени намаления или отстъпки, означава, че няма такива.
2.17. Допълнителните услуги, мероприятия и услуги, обявени в програмата като такива и с допълнително заплащане се заявяват при сключване на Договора за туристически пакет и свързани туристически услуги и се заплащат при доплащането на екскурзията, тъй като за провеждането им са необходими предварителни резервации и организация, освен ако не е упоменато друго.
2.18. Цените са валидни при настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на единична седалка в превозното средство, с което се провежда екскурзията. За настаняване на двойна седалка на един турист се доплащат 30% от стойността на екскурзията при автобусни екскурзии, за самолетните - се уточнява в програмата.

3.Анулации:
3.1. Отказ от пътуване и прекратяване на договор от страна потребителя се заявява писмено. Неплащането на дължимите суми по договора в срок също се счита за отказ от пътуване. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, ако не е упоменато друго в конкретната програма или с приложение или анекс:
3.1.1. За автобусни екскурзии:
3.1.1. ако прекратяването е до 18:00 ч. на третия работен ден след сключването на настоящия Договор, Потребителят не дължи такса прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
3.1.2. ако прекратяването е от 18:00 ч. на третия работен ден след сключването на настоящия Договор и до 60 дни преди датата на отпътуване, таксата за прекратяване е в размер на 10% от цената на туристическия пакет в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
3.1.3. ако прекратяването е от 59 до 45 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 30% от цената на туристическия пакет в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени само летни билети);
3.1.4. ако прекратяването е от 44 ден до 14 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 90% от цената на туристическия пакет в лева;
3.1.5. ако прекратяването е под 14 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 100% от цената на туристическия пакет в лева;
3.1.6. Таксата прекратяване, съгласно изискванията на ЗТ, е обоснована и се формира по следния начин: в нея се калкулират разходите, направени от Туроператора към дадения момент във връзка с туристически пакет, предмет на настоящия договор, които включват: настаняване, самолетен билет, транспорт, трансфери, изхранване, екскурзоводско обслужване, придружаване на туристите, пощенски разходи, административни, организационни и офисни разходи, разходи по комуникация с партньори, банкови разходи, съконтрагенти, други разходи произтичащи от намаляване на броя на клиентите, участващи в поемането на общите разходи, включени в туристическия пакет.
3.1.7. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за „Ранно записване”, ще бъде таксувана по стандартните тарифи. В случай на отказ от ранна резервация, сумата може да се използва за друга дата на пътуване при плащане по стандартните цени.
3.1.2. За самолетни екскурзии:
Потребителят има право да се откаже от пътуването без неустойка до 60 дни преди датата на отпътуване. При анулация от страна на потребителя след този срок той дължи на туроператора неустойка в размер на: от 59 до 50 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50 % от цената на пътуването, от 49 до 30 дни – 80%, под 29 дни се удържат 100%.
3.1.3. Точка 3.1.2. е валидна само ако не противоречи на анулационните разпоредби на авиокомпанията. Анулациите за самолетните екскурзии са конкретизирани за всяка отделна програма, която е анекс към договора.
3.1.4. при СПЕЦИАЛНИ пътувания в чужбина и в страната /празници – Великден, Нова Година и др./: а) депозит - Потребителят внася депозит – 40% в момента на подписването на този договор. б) доплащане – 17 дни преди дата на отпътуването. Анулации: – при отказ от пътуването 1 месец преди датата - 100% от внесения депозит; - при отказ от пътуването 29 дни преди датата - 100% от общата стойност.
3.2. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на туроператора суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т.3.1.1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на застраховка Отмяна на пътуване, покриваща загубите в случай, че са възпрепятствани да пътуват. Също така потребителят със съгласието на туроператора може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми туроператора и получи съгласие от него, и по този начин няма да изгуби внесените суми за заплащане на екскурзията.
3.3. В случай, че потребителят прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.
3.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете на плащане от страна на потребителя, туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

4.Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава да предостави съгласно условията на договора за туристически пакет и организираното пътуване туристическите услуги, заплатени от потребителя.
4.2. Туроператорът има право да направи смяна на транспортното средство с друго от същия вид и категория при наложени обективни обстоятелства, като такива обстоятелства се считат възникнали технически неизправности и др. подобни.
4.3. Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора (промяна в хотелското настаняване, местоположението на туристическия обект, периода на пътуване) е длъжен - пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да: приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
(1) Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок до три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. Ако потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна.
(2).Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение, както и превозно средство, с други от същата категория или класа или по-високи такива, не се счита за значителна промяна на Договора, поради което не е необходимо предварително уведомяване от страна на туроператора.
4.4. Туроператорът има право да отмени пътуването, ако не е събран минималния брой туристи, като такъв за автобусните екскурзии е 35 туристи, ако не е посочен друг в конкретната програма, а за самолетните – 20 туристи, ако не е посочен друг в конкретната програма.
4.5. Туроператорът се задължава да информира потребителя, ако не е събран минимален брой туристи, до 7 дни преди датата на отпътуване.
4.6. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила или събитие /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.7. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: поведението на потребителя; неявяване от страна на потребителя на определено за отпътуване място и време; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това; случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на потребителя.
4.8. Туроператорът има право на промени последователността на изпълнение на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от страна на туристите или липса на такива.
4.10.Туроператорът предоставя на потребителя информация относно: транспортната фирма, регистрационния номер на автобуса/превозното средство, имената на водач-екскурзовода на групата и хотелите по маршрута (ако не са посочени в офертата) до 7 дни преди датата на отпътуване пряко или чрез туристическия агент и на предоставен от потребителя имейл или телефон.
4.11. Потребителят се задължава да си осигури необходимите лични документи за пътуване, посочени в т.1.3
4.12. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем и в установените в договора срокове стойността на туристическите услуги.
4.13. Потребителят се задължава да спазва: Митническите разпоредби за износ и внос на предмети. Да спазва реда на граничните пунктове по маршрута на пътуване.
4.14. Потребителят се задължава да спазва: реда в автобуса /превозното средство/ и хотелите. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Не се позволява изнасянето на храна от закуски, респ. други хранения от ресторантите или залите за хранене в хотелите. Консумацията от минибаровете в хотелите се заплаща индивидуално от всеки потребител на рецепцията на хотела.
4.15. Потребителят се задължава да спазва: установения час за срещи на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера, договора или обявения от екскурзовода телефонни номера. В посочените случаи туроператорът не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани. Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна. Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми. Всички часове, обявени в програмите са в местно време.
4.16. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.17. Потребителят със съгласието на туроператора може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми туроператора в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
4.18. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

5. Транспорт:
5.1 Основена транспортна фирма превозвач по програмите на Туроператора е „Италтранс 08” ЕООД с лиценз № 1404, седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Марица” № 14.
За дати с висока натовареност, като официални празници и др. Туроператорът си запазва правото да наема транспортни средства и на други лицензирани превозвачи.
5.2. Превозът по автобусните програми се извършва с лицензирани за международен туристически превоз автобуси. Автобусите са лицензирани от компетентните за това институции. За българските превозвачи това са Министерство на транспорта, което издава лицензи за превоз на пътници извън страната и ДАИ, която следи за техническата изправност на автобусите. В компетенциите на туроператора е да провери наличието на горепосочените документи, като наличието им се счита за гаранция за изправността на превозното средство.
5.3. По време на пътуването се правят почивки през интервал от около 3 часа.
5.4.В превозните средства не се разрешава пушене, хранене, стоене прав по време на движение, викане, крещене, разговор с водачите на превозното средство, рушене на превозното средство.
5.5.Мястото на отпътуване може да се промени непосредствено преди отпътуването по независещи от организатора причини – демонстрации, стачки и др. В тези случаи туристите ще бъдат уведомени своевременно по оставения телефон или елктронна поща за обратна връзка.

6.Настаняване:
Туристите се настаняват в хотели категория от 5* до 1*, което е посочено конкретно за всяка програма.
6.1. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел, освен ако не е упоменато друго. При желание за настаняване в самостоятелна стая, потребителят заплаща за това съответната сума, посочена в офертата. При желание за настаняване в стая с три легла, потребителят следва да има предвид, че в някои хотели третото легло е допълнително, а не редовно легло. Комбинация при настаняването се извършва единствено след заявка за такова от страна на потребителя при сключването на Договора и само със съгласието на туроператора. Комбинацията става в двойна или тройна стая и с лица от същия пол, които също са заявили желание за комбинация.
6.2. При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в ресторант непосредствена близост до хотела.
6.3. В хотелите не се разрешава пушене, освен ако това не е изрично разрешено.
6.4. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3* разполагат с климатик, телевизор и асансьор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано. Звездната категоризация на хотелите и заведенията за хранене се определя от оторизираните власти на съответната страна, на национален принцип. Не съществува единна система за категоризация. Туроператорът не носи отговорност за преценката на съответните отговорни институции за категоризацията на хотелите.
6.5. В Р. Албания туриста трябва да има предвид, че все още не съществува държавна институция, която да категоризира хотелите! Посочените звезди на хотелите в Албания са по преценка на Туроператора на база удобствата, с които хотела разполага.
6.5. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. Агенцията не носи отговорност за това.
6.6. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената.
6.7. Климатиците не винаги са със самостоятелно регулиране, а са централно обслужвани.
6.8. Настаняване на 1-ви или по-висок етаж се гарантира само след предварително заявяване, след допълнително заплащане и изрично потвърждение в писмен вид от страна на туроператора.
6.9. Стаи с изглед море / езеро / парк / градина / басейн се гарантират при наличие на такива единствено след предварително заплащане от клиента и потвърждение на туроператора.

7. Информация за застраховки:
7.1. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България. На всички туристи до 69 г. се осигурява застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на застрахователна компания „Левинс“, която е включена в цената на екскурзията, с лимит на отговорност 4 000 EUR. За туристи между 70 и 84 г. е необходимо доплащане за завишена застрахователна премия, конкретно посочено във всяка резервация.
Изрично във всяка програма на екскурзия и в този договор е упоменато, дали тази застраховка е включена в пакетната цена на екскурзията.
7.2. Туроператорът притежава задължителна Застраховка Отговорност на Туроператора по смисъла на чл. 97 ал. 1 от Закона за Туризъм
7.3. Застраховка „Отмяна на пътуване” - Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се в срок до 5 дни след подписване на договора и извършване на първото плащане. Покрива риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.
Предлаганите от Туроператора пакети не включват застраховка "Отмяна на пътуване". Туроператорът не предлага и не съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при изготвянето на такава. При направена такава от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при който и да е застраховател, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява стойността на застраховката при отмяна на екскурзията поради несъбран минимален брой туристи.

8. Държавни и сити такси
В някои от държавите, включени в предлаганите туристически пакети се заплащат държавни такси при пристигане / заминаване. Тези такси се заплащат на място от туристите. В нашите предложения са посочени ориентировъчните стойности на таксите. Туроператора не носи отговорност при въвеждане на нови или повишаване на вече съществуващи държавни такси.
Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите на рецепцията на хотела.
Туроператора не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договора за туристически пакет не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

9. Поведение на туристите
9.1. Преди пътуването
Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
9.2. По време на пътуването
Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
9.3. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водача на групата / екскурзовода часове туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера телефонни номера.
В посочените в 9.3. случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

10. Спорове и рекламации
10.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на туроператора или пред обслужващата фирма туроператор за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено в срок до 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване.
10.2. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
10.3. Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
10.4. Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случай че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
10.5. Туроператора не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ѝ. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.
В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

11. ред за изменение и прекратяване на договора:
11.1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма
11.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
11.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
11.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
11.5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.

12. Лични данни:
Получените лични данни във връзка с този договор, ще бъдат използвани единствено във връзка с изпълнението на услугите по заявеното пътуване. Те ще бъдат предоставени само при необходимост на подизпълнител/доставчик на съответната услуга съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).


ТУРОПЕРАТОР/ ТУРАГЕНТ :…………………… ПОТРЕБИТЕЛ :……………………..
ИЗПРАТИ   ЗАПИТВАНЕ